Vergoeding en tarieven

Tarieven 2022
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Voor 2022 hebben wij een overeenkomst met:

 • Zilveren Kruis Achmea
 • Interpolis 
 • Avero Achmea   
 • OZF 
 • FBTO 
 • De Friesland
 • Menzis
 • Anderzorg

Wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, dan zal u, bij een natura polis, een gedeelte zelf bij moeten betalen, als u een restitutiepolis heeft, dan wordt de behandeling volledig vergoed. U krijgt vans ons de factuur en kunt deze indienen bij uw zorgverzekeraar (ONVZ, DSW, Nationale Nederlanden en Ohra zijn standaard restitutiepolissen. Bij deze zorgverzekeraars heeft u vrije artsenkeuze en wordt de behandeling volledig aan u vergoed). Ohra kunnen wij ook rechtstreeks declareren en ontvangt u geen factuur.

Onderstaande prijzen gelden:

 • Wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
 • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
 • Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022.
 • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
                         Prestaties                             Tarieven
Anamnese en onderzoek na verwijzing                            € 87,50
Eenmalig onderzoek                            € 90,00
Individuele zitting reguliere logopedie                            € 45,00
Verslaglegging aan derden                            € 90,00
Overleg met derden (per 30 minuten)                            € 45,00
Niet nagekomen afspraak                            € 35,00

Betalen
U ontvangt de factuur van uw logopedist. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de factuur en voor het eventueel indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd.
Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, ongeacht de reden, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook in verband met ziekte, graag hiervoor uw begrip. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

%d bloggers liken dit: